Disclaimer

Paul de Graaff wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle informatie die u aan ons verstrekt (suggesties, ideeën en overig), zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder ‘privacy statement’ aangaande uw persoonlijke informatie. Door Paul de Graaff materiaal toe te sturen, geeft u aan Paul de Graaff het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Paul de Graaff ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Paul de Graaff heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Paul de Graaff houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Klik daarvoor op de button contact. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook op die wijze kenbaar worden gemaakt.

Algemeen

Het staat Paul de Graaff vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren. De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk land van vestiging van Paul de Graaff, Nederland, en alle geschillen zullen vallen onder de Nederlandse rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik, volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie, als ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.